OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK DOOR DE OPTOMETRIST

Is er sprake van andere visuele klachten, dan kunt u terecht voor verdergaand onderzoek bij onze optometrist.

Indien er klachten zijn die niet met een bril of contactlenzen op te lossen zijn, zoals vlekken en flitsen, een rood of branderig oog of andere visuele klachten, dan volgt een oogheelkundig onderzoek. Dit kan op verwijzing van uw huisarts plaatsvinden, maar het kan ook zijn dat tijdens de oogmeting duidelijk wordt dat er meer aan de hand is. Wij kijken zorgvuldig naar de gezondheid van uw ogen en indien noodzakelijk verwijst de optometrist u door naar de oogarts. Met behulp van het platform KSYOS staan onze optometristen in direct contact met uw huisarts en de oogartsen in onze regio. De kosten van dit oogonderzoek wordt door uw zorgverzekering vergoed, wel kan bij enkele zorgverzekeraars het eigen risico worden belast.

 

Oogheelkundig onderzoek

• Inventarisatie oogklachten
• Ooggezondheidsonderzoek door optometrist
• Medisch advies in overleg met oogarts en terugkoppeling naar huisarts

Kosten via zorgverzekering i.s.m. KSYOS
Klik hier voor meer informatie over KYSOS